๗ เมษายน ๒๕๖๑

พายุฤดูร้อน พายุลูกเห็บ ณ เมืองไวสาลี

เวลา ๑๒.๑๐ น. เกิดพายุฤดูร้อน พร้อมลูกเห็บเป็นอันมาก ตกลงมาใน เมืองไวสาลี ใกล้สถานที่ตั้งของ กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน และปาวาลเจดีย์ สถานที่กำหนดปลงพระชนมายุสังขาร ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการเกิดลูกเห็บตกในเขตสังเวชนียสถานนี้ นับเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในช่วงหลายปีมานี้

พระอาจารย์ประสิทธิ์ มหาปุญฺโญ พระธรรมวิทยากรไทยในแดนพุทธภูมิ ได้พาคณะ “บวชแม่ชีน้อย จากมูลนิธิคลื่นแห่งธรรม” จำนวน ๓๖ ท่าน เดินทางจากเมืองนาลันทาสู่เมืองไวสาลี จึงได้ประสบพบเห็นเหตุการณ์ ซึ่งท่านกล่าวว่า “พายุลูกเห็บที่ถล่มเมืองไวสาลีในครั้งนี้ ตกลงมาไม่นาน แต่กระนั้นก็ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านเสียหายไปบ้าง นับเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ตั้งแต่อยู่ปฏิบัติศาสนกิจในอินเดียมา ๕ ปี”