พิธีกรรมเกี่ยวกับสรีระศพ พระอาจารย์ภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง 

 


พระอาจารย์ภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ


(ดูข่าวที่เกี่ยวข้อง)

https://goo.gl/bryi5F
https://goo.gl/ejd1rX
https://goo.gl/zuHEZN
https://goo.gl/qDJHt7