เผยแพร่เมื่อ 7 มิ.ย. 2019

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต บรรยายธรรมโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วันที่ 17 ภ ค 62 ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (หมายเหตุ) ภาพบางช่วงที่ต้องทำเป็นภาพเล็กหลายจะเพราะไฟล์ต้นฉบับมาไม่ชัดครับ ทางผู้ตัดต่อต้องขออภัยไว้ ณที่นี้ด้วยครับ สามารถติดตามข่าวสารวัดจากแดงได้ที่ https://www.facebook.com/radiobodhiya