พิธีสมโภชยอดพระมหาเจดีย์
พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย -เนปาล ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๖๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์
และพระธุดงค์ธรรมยาตราจากแดนพุทธภูมิ ๑๒๐ รูป บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตร วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๑๐.๐๐ น.ที่หน้าลาน ณ มณฑลพิธี หน้าพระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙
(วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑)