พิธีเปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธคยานานาชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ สนามกาลาจักร เมืองพุทธคยา

โดยภายในงาน พระเดชพระคุณ #พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา, กรรมการมหาเถรสมาคม และ ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทย กล่าวให้โอวาทธรรมเป็นการเปิดงาน

จากนั้น พระมหาเถระ จากประเทศต่างๆ อีก ๘ ประเทศ คือ บังคลาเทศ, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ลาว, เมียนม่าร์, ศรีลังกา และเวียดนาม ได้ขึ้นกล่าวแสดงความชื่นชมอนุโมทนากับการจัดงานตามลำดับ

โดยในงาน ได้รับความร่วมมือจากวัดไทยทุกวัดในแดนพุทธภูมิ เป็นผู้ร่วมในการจัดงาน โดยมีวัดไทยพุทธคยา เป็นจุดศูนย์รวมใจ

จึงทำให้งานในพิธีเปิดครั้งนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์และดีงาม

#ขอบคุณในความร่วมมือของทุกวัดไทยในอินเดีย
#ขอบคุณในความร่วมมือของทุกวัดพุทธเถรวาทในพุทธคยา
#ขอบคุณในความร่วมมือของชาวพุทธจากทั่วโลก

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน

 

ดูอัลบัมภาพ :-