จากนี้พุทธศาสนิกชนที่ต้องการสักการะ “พุทธคยา” อาจไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงประเทศอินเดียอีกแล้ว เพราะที่วัดจองคำพระอารามหลวง จังหวัดลำปาง ได้จำลอง พุทธคยา ที่มีความสวยงามเทียบเท่ากับต้นแบบ

วันนี้ (30 ม.ค. 60) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง ถอดแบบมาจากประเทศอินเดียทุกตารางนิ้ว ทั้งความสวยงามของสถาปัตยกรรม ไปจนถึงทิศที่ตั้ง มีเพียงอย่างเดียวที่ต่างจากองค์จริง คือ พุทธคยาที่นี้ สร้างสูงกว่าประเทศอินเดีย 1 เมตร คือสูงถึง 53 เมตร ส่วนฐานกว้าง 26 คูณ 29 เมตร เท่ากับพุทธคยาของอินเดีย

เจดีย์พุทธคยา ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางกลุ่มเจดีย์อีก 4 องค์ ก่อสร้างด้วยหินทรายสีนํ้าตาลนวล ลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยอดแหลมคล้ายยอดพระเจดีย์ ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา

พระเทพปริยัติมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวงบอกว่าการสร้าง พระมหาเจดีย์พุทธคยาเพื่อจะทดแทนบุญคุณแผ่นดินไทย และประกาศว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านปริยัติหรือปฏิบัติ ยังคงเจริญรุ่งเรือง ที่สำคัญพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศจะได้มีโอกาสมาสักการบูชาพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเดินทางไปถึงประเทศอินเดีย

ปัจจุบัน พระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง กลายเป็นศูนย์รวมจุดหมายของผู้แสวงบุญ ผู้มีศรัทธาทั่วโลกเดินทางเข้ามาสักการะบูชาไม่ขาดสาย

 

ข้อมูลโดย – https://goo.gl/8lUju1
ขอบคุณภาพจาก google