พุทธบริขารธาตุประดิษฐานอยู่ ๑๐ แห่ง

  1. พระกายพันธ์กับบาตร ไปสถิต ณ เมืองปาตลีบุตร
  2. ผ้าอุทกสาฎก ไปสถิต ณ เมืองปัญจาลราฐ
  3. พระจัมมขันธ์ ไปสถิต ณ เมืองโกศลราฐ
  4. ไม้สีพระทนต์ ไปสถิตอยู่ ณ เมืองมิถิลา
  5. ผ้ากรองน้ำ ไปสถิตอยู่ ณ วิเทหราฐ
  6. มีดกับกล่องเข็ม ไปสถิตอยู่ ณ เมืองอินทปัตถ์
  7. ฉลองพระบาทและถลกบาตร ไปสถิตอยู่ ณ บ้านอุสสิพราหมณคาม
  8. เครื่องลาด ไปสถิตอยู่ ณ เมืองมกุฎนคร
  9. ไตรจีวร ไปสถิตอยู่ ณ เมืองภัททราฐ
  10. นิสีทนสันถัต ไปสถิตอยู่ ณ กุรุราฐ