เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ

———————————————–

ขอเชิญชายไทย อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป เขาบรรพชาอุปสมบท ในโครงการบวชตามแนวทาง “สุปฏิปันโน” รุ่นที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ระหว่างวันที่ ๒ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ 

ณ วัดเขาพุทธโคดม (ส่วนบน) ต. สุรศักดิ์  อ. ศรีราชา  จ. ชลบุรี  

  • ๒ กันยายน ๒๕๖๐    เข้าอยู่วัด
  • ๙ กันยายน ๒๕๖๐    บรรพชาอุปสมบท
  • ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  ลาสิกขา

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ :-

  • พระมงคล  โกมโล       ๐๙๐ – ๕๕๙๑๕๖๑
  • พระชลนคร  กนฺตวีโร   ๐๙๒ – ๙๖๙๖๒๙๙