คำนมัสการครูอาจารย์ ๑

1.ข้าขอนอบน้อมคุณ แก่ท่านครูผู้อารี

กรุณาและปราณี อุตสาห์สอนทุกๆวัน

ยังไม่รู้ก็ได้รู้ ส่วนของครูสอนทั้งนั้น

เนื้อความทุกสิ่งสรรพ์ ดีชั่วชี้ให้ชัดเจน

จิตมากด้วยเอ็นดู อยากให้รู้เหมือนแกล้งเกณฑ์

รักไม่ลำเอียงเอน หวังให้แหลมฉลาดคม

เดิมมืดไม่รู้แน่ เหมือนเข้าถ้ำเที่ยวคลำงม

สงสัยและเซอะซม กลับสว่างแลเห็นจริง

คุณส่วนนี้ควรไหว้ ยกขึ้นไว้ในที่ยิ่ง

เพราเราพึ่งท่านจริง จึงได้รู้วิชาชาญฯ

(ลืมที่มา เพราะจำมาโดยมุขปาฐะ)


เรื่องในหมวดเดียวกัน