ปฤษณาธรรม ๑

๑. ยามเช้าเจ้าสี่ขา คลานไปมาร้องไห้แง
เที่ยงวันกลับผันแปร เห็นสองขาน่าแปลกใจ
ครั้นถึงสายันต์เย็น กลับแลเห็นสามเท้าได้
นี่คือ ตัวอะไร ? ถ้าเห็นชอบตอบมาเอย.

(จำมาโดยมุขปาฐะ)

ปฤษณาธรรมอีก ๑

1.พระยายักษ์หนึ่งนา มีนัยน์ตาสองข้าง ข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่ มีปากสิบสองปาก มีฟันไม่
มาก ปากละสามสิบซี่ กินสัตว์ทั่วปฐพี ยักษ์นี้คืออะไร ?

(จำมาโดยมุขปาฐะ)

ตอบปฤษณา

ข้อ 1. ได้แก่คนเรานี่เอง เวลาเป็นเด็กคลาน สองมือสองขา พอโตเดินสองขา พอแก่ถือไม้เท้า

ข้อ 2. ได้แก่กาลเวลา ข้างขึ้น ข้างแรม, ๑๒ เดือน เดือนละ ๓o วัน, กาลล่วงไปอายุของสัตว์ก็ล่วงไป
ด้วย

 

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน