ลักษณะอนัคฆนารี  ๔๓  ประการ

 1. เมื่อนอนมีปกติตะแคงข้างขวาอย่างสีหไสยาสน์ให้ตีนทั้งสองซ้อนกัน
 2. เมื่อพลิกตัวกลับก็พลันรู้สึก
 3. นอนมักพับผ้าปกปิดด้วยดี
 4. นอนมักเอาผ้าหนุนกัน
 5. นอนระมัดระวังตัว
 6. ปลายผมงอนขึ้น
 7. นอนไวใครพูดก็พลันตื่น
 8. เมื่อตื่นแล้วไม่หลับง่าย
 9. หายใจเรื่อย ๆ ออกมาโดยเรียบร้อย
 10. เมื่อตื่นนอนเจรจาเสียงใสบริสุทธิ์ดุจนกการเวกและนกดุเหว่า
 11. หน้าผมเสมอ
 12. ดวงหน้ามีโฉม
 13. คิ้วสุดหางตา
 14. เส้นผมเล็ก คือละเอียด
 15. ขอบตา หางตางาม
 16. ปลายลิ้นแหลม
 17. ฟันซี่เล็ก
 18. เนื้อละเอียดเต็ม
 19. หน้าอ่อน
 20. ตาขาวและตาดำบริสุทธิ์
 21. แก้มเต็ม
 22. และเหลือบก่อนเจรจา
 23. ผิวหน้านวล
 24. ยิ้มเสียหน่อยแล้วจึงเจรจา
 25. เจรจาช้า ๆ
 26. กินอาหารน้อย ไม่มูมมาม
 27. นุ่งผ้าเอาชายพกไว้ขวา
 28. นมใหญ่ดุจดอกบัว
 29. นมตั้งเต้า
 30. นมงอน
 31. หัวนมเล็ก
 32. ช่วงนมชิด
 33. ตีนเล็ก
 34. หลังราบเกลี้ยง
 35. ทรวงอกเต็ม
 36. เอวน้อย (สะเอวเล็ก)
 37. จมูกตั้ง
 38. เมื่อตื่นนอนหน้าตาสุกใสสดชื่น
 39. ตาดังตาทราย (ดังตาเนื้อทราย)
 40. ข้อตีนน้อยอาจกำด้วยมือตนเองรอบ (ข้อตีนเล็ก)
 41. มักมีประดับตัวด้วยดอกไม้และเครื่องหอมต่าง ๆ
 42. กลิ่นตัวดังดอกการะเกด จำปา  มะลิ  พิกุล  ก็ดี
 43. กลิ่นตัวดังนมวัวก็ดี

      ลักษณะหญิงดังนี้  ชายใดได้สมาคม  ท่านว่าจักมีสุขเกษมทุกเมื่อ  หาอันตรายมิได้  เป็นศรีสวัสดิ์ แม้จะได้ลักษณะครบทุกอย่าง  หรือได้แต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง  ก็อาจครองทรัพย์ไว้ได้