สัญญา (ความกำหนดหมายอีก) ๑๐

  1. ความกำหนดหมาย ว่าเบญจขันธ์นี้ไม่เที่ยง
  2. ความกำหนดหมาย ว่าเบญจขันธ์นี้ไม่ใช่ตัวตน
  3. ความกำหนดหมาย ในความตาย
  4. ความกำหนดหมาย ว่าอาหารที่น่าเกลียด
  5. ความกำหนดหมาย ว่าไม่น่ายินดีในโลก
  6. ความกำหนดหมาย ในกระดูก
  7. ความกำหนดหมาย ในซากศพที่มีหนอนไต่
  8. ความกำหนดหมาย ในซากศพที่มีสีเขียว
  9. ความกำหนดหมาย ในซากศพที่ขาดเป็นท่อน
  10. ความกำหนดหมาย  ในซากศพที่ขึ้นพอง