จากกระแสข่าวหนังเรื่อง อาบัติ ที่ได้นำเอาปมพระศาสนามาผูกสร้างเรื่อง ผู้สร้างคงไม่มีเจตนาอย่างอื่น นอกจากหวังเม็ดเงินเข้ากระเป๋าคนในแวดวงธุรกิจหนัง โดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของชาวพุทธใดๆ อ้างเหตุผลว่า เป็นการตีแผ่ความจริงในวงการพระพุทธศาสนา
นี่ต่างหาก คือ ความจริงที่แสนเจ็บปวดสำหรับชาวพุทธทั่วทั้งประเทศ ที่เรามีชาวพุทธเห็นแก่ผลประโยชน์ตนมากกว่าจะเห็นแก่พระศาสนา
ส่วนตัวอาตมภาพในฐานะเป็นพระที่อยู่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เห็นความจริงอีกมุมหนึ่ง พวกเราไม่สนใจว่า หนังเรื่องอาบัติ จะตีแผ่ความจริงของใคร แต่ความจริงของพวกเรา เป็นความจริงที่แสนเจ็บปวด เป็นความจริงที่ชาวพุทธทั่วประเทศไม่เคยรู้ พระสงฆ์โดนระเบิด โดนกราดยิงขณะออกบิณฑบาต ชาวพุทธที่นี่โดนฆ่าตัดคอ บางคนยังไม่ตาย เอาน้ำมันราด แล้วจุดไฟเผาทั้งเป็น ต้องเสียชีวิตอย่างอนาถ ลูกร้องระงมหาพ่อแม่ พ่อแม่ร้องระงมหาลูก เป็นที่ทุกขเวทนายิ่ง
นี่คือ ความจริงของพวกเรา
ชาวพุทธที่นี่ ได้รับผลกระทบมา ๑๐ กว่าปี บางคนต้องขายที่ ขายบ้าน บางคนทิ้งบ้านเกิด ทิ้งที่ทำมาหากินไปอยู่ที่อื่น ปล่อยทิ้งบ้านเรือนเรือกสวนให้รกร้าง คนที่เป็นแม่ เมื่อสามีถูกฆ่าตาย ต้องเลี้ยงดูลูกๆ อย่างโดดเดี่ยวตามลำพัง จะย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นก็ไม่มีปัญญา ต้องทนอยู่ในพื้นที่โดยไม่รู้ชะตาชีวิตของตนเอง จำนวนชาวพุทธที่นี่ลดน้อยลงทุกวัน พวกเราชาวพุทธจึงอยากตะโกนบอกให้ชาวไทยทั้งประเทศ ได้รู้ ได้เห็น ได้ทราบความจริงของพวกเรา ถ้าอยากสะท้อนปัญหาของพระพุทธศาสนา จงสะท้อนปัญหาของพวกเรา ถ้าอยากสะท้อนความจริงของพระสงฆ์ จงสะท้อนความจริงของพวกเรา
อย่าฉกฉวยเพียงจุดที่จะสร้างผลประโยชน์ทางการเงินให้แก่ตนเท่านั้น
สุดท้ายนี้ อาตมภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในหัวใจของคนไทย ในหัวใจของชาวพุทธ จะรักพระพุทธศาสนา อย่าให้เป็นเหมือนกับ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และสมควรที่จะกระทำโดยการแสดงออกที่สุจริต ทั้ง ๓ ทาง คือ ทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่เป็นมโนสำนึกแห่งความคิดสร้างสรรค์ แห่งความสมัครสมานสามัคคี เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทั้งชาติตลอดไป.
เนื้อหา : ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

เรื่องในหมวดเดียวกัน