สะท้อนให้เห็นสังคมไทยที่เลวร้ายลง คือว่า คนในสังคมมีคุณภาพเป็นอย่างไร ผู้เข้ามาบวชก็ได้คุณภาพใกล้เคียงคนข้างนอก

ข้างนอกเลวร้าย บวชเข้ามาโดยคิดว่าสบายดี ก็ทำให้ภายในก็เลวร้ายลง ทำลายศรัทธา ทำลายศาสนา

หากสังคมดี มีคนดีเข้ามาบวช ศาสนาก็ดีตามไปด้วย

ทั้งหมดที่กล่าวมา มันเกิดขึ้นเฉพาะบุคคล ดีก็เฉพาะคน เลวก็เฉพาะคน ไม่ใช่เกิดขึ้นทุกคน …คนเรามีดี มีเลว แต่ทั้งหมดนี่ส่งผลต่อองค์กรโดยรวม ส่งผลต่อสังคม และประเทศชาติ

ช่วยกันดู ช่วยกันทำ ไม่มีใครรู้ความชั่วที่อยู่ในใจคนอื่นๆได้ แต่เรารู้ได้เพียงแค่การพูด การทำ… และให้โอกาสทุกๆคนได้พัฒนาขัดเกลา


เรื่องในหมวดเดียวกัน