เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

ภาพมงคลสมเด็จป.อ.ปยุตฺโตสักการะสมเด็จวัดปากน้ำ

ภาพมงคลสมเด็จป.อ.ปยุตฺโตสักการะสมเด็จวัดปากน้ำ

ภาพมงคลสมเด็จป.อ.ปยุตฺโตสักการะสมเด็จวัดปากน้ำ

วันนี้( 6 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟสบุ๊ก วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้มีการเผยแพร่ภาพ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานกรรมการมส. โดยทางวัดปากน้ำ ได้บรรยายภาพไว้ว่า “ภาพอันเป็นมงคล”

ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามไปยังวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้รับการแจ้งว่า สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้มาสักการะ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญจริงเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ในเวลา 16.30 น. เพื่อมาถวายสักการะในฐานะกรรมการมส. พร้อมมากราบลา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในฐานะประธานกรรมการ มส. ว่า ตัวท่านจะเข้ารับรักษาอาการอาพาธยังโรงพยาบาลศิริราช จึงได้มากราบลาผู้ใหญ่

ทั้งนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มีความคุ้นเคยกันตั้งแต่เมื่อครั้ง เป็นคณะสงฆ์ไทยคณะแรกที่ประกอบด้วย สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ที่ได้ไปเยือนทำเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามคำนิมนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เกิดการวางรากฐานการสร้างวัดไทยในต่างประเทศ และเกิดการวางรากฐานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ กระทั่งปัจจุบันนี้มีวัดไทยเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วกว่า 385 วัด.

Source : Line

Author

Leave a Reply