ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน นักวิชาการด้านศาสนาและปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอนที่ 1 ) เกี่ยวกับการยุทธการบุกจับ พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยใช้ ม.44 ว่า เชื่อว่า พระธัมมชโย ไม่ได้อยู่ในวัดแล้ว และอาจจะหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วด้วย ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของลูกศิษย์วัดที่อ่านสถานการณ์ออก เพราะการตั้งข้อหา 300 คดี ทั้งการใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและจัดส่งตำรวจเป็นกองทัพเข้าไปจัดการแบบนั้น ดังนั้นการหนีไปต่างประเทศ จึงเป็นทางออกที่ดี เพราะ พระธัมมชโย ยังสามารถทำหน้าที่เผยแผ่หลักคำสอนตามหลักธรรมกายได้ต่อไป ยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธาเลื่อมใสได้ต่อไป ธรรมกายก็มีวัดอยู่ในหลายสิบประเทศทั่วโลก และหาก ธัมมชโย ไม่อยู่แล้วรัฐบาลจะเข้าไปบริหารจัดการเอง ก็ไม่มีพระ ไม่มีลูกศิษย์คนไหนเอาด้วย แล้วรัฐบาลจะจัดการอย่างไร ส่วนหลักคำสอนของธรรมกาย จะเอาผิดตามกฎหมายไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายไหนที่จะให้เอาผิดได้ ความเลื่อมใสศรัทธาของพระลูกวัด หรือ ศิษยานุศิษย์ก็ยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าศูนย์กลางวัดพระธรรมกายอาจจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย แล้วเท่านั้น

( ตอนที่ 2… ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน จะวิเคราะห์ท่าทีของ สมเด็จพระสังฆราช และ มหาเถรสมาคม กับการแก้ปัญหาวัดพระธรรมกาย …โปรดติดตาม.)