อันตรายครับ ศาสนานี้ อีก20ปีเท่านั้น จำนวนอิสลามจะครองยุโรปด้วยจำนวนประชากร เพราะอิสลามไม่คุมกำเนิดแต่ คนพื้นที่เจ้าของประเทศ คุมกำเนิด เพราะความเป็นประเทศที่เจริญและด้วยปัญหาเศรษฐิจ


เรื่องในหมวดเดียวกัน