#มุ่งหน้าสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ
#ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 88 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

#พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า
“สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง”

#คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล เป็นรุ่นที่ 6/2561-2562 เป็นปีที่ 6

# 88 วันแห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตราตามรอยบาทพระพุทธบรมศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล
คณะออกเดินจากที่พักข้างริมน้ำ 3 สาย เช้ามืดอากาศยังเย็นอยู่ พอสายมา แดดแรงอากาศขึ้น ร้อนขึ้น ในใจหวั่นว่า พระจะเป็นโรคเกี่ยวกับความร้อน
คณะทำได้เพียง ออกเดิน เตือนให้ทุกรูปจิบน้ำ ตลอดการเดิน พอพักให้ฉันเกลือแร่
วันนี้จากที่ดูอุณหภูมินี้ 36 เลยทีเดียว
ความร้อนกระทบถนน พยับแดด ปรากฏขึ้น แล้วก็หายไป
พระองค์จึงตรัสว่า ภพชาติ ดังพยับแดด
พระบรมศาสดาจึง ทรงตรัสสอนว่า “สิ่งทั้งปวงล้วนไม่เที่ยง”

#คณะพระธุดงค์พักค้างแรม ณ ลานโล่ง

ดูอัลบัมภาพล่าสุด
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖๕) https://goo.gl/Ge11BL

ดูอัลบัมภาพทั้งหมด

อัลบัมภาพธุดงค์ธรรมยาตราทั้งหมด https://goo.gl/kfb5m7