#มุ่งหน้าสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ
#ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 87 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

#พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า
“สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง”

#คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล เป็นรุ่นที่ 6/2561-2562 เป็นปีที่ 6

# 87 วันแห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตราตามรอยบาทพระพุทธบรมศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล
คณะออกเดินจากโกสัมภี ตั้งแต่เช้ามืด ออกเดินตามถนนเส้นเล็กๆๆๆ มีรถตำรวจ ผู้ดูแลเขตโกสัมภี ขับรถตามส่ง คณะเดินตามถนนเส้นเล็กๆๆนี้ ด้วยความเงียบของเมืองโกสัมภี เสียงรถวิ่งสวนทางกันไปมา คณะก็เดินกันไปตามปกติ
สายขึ้นมา ความร้อนเข้ากระทบหน้า แสงแดดเข้ามา แสบตาเป็นความรู้สึกที่แดดปะทะหน้า ร้อนระอุ
ระหว่างพบคนปั้นหม้อ
พระบรมศาสดาจึง ทรงตรัสสอนว่า “สิ่งทั้งปวงล้วนไม่เที่ยง”

#คณะพระธุดงค์พักค้างแรมข้างแม่น้ำที่บรรจบกัน 3 สาย คือ แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนา แม่น้ำสรัสวดี

 ดูอัลบัมภาพล่าสุด
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖๔) https://goo.gl/1hfbxP

ดูอัลบัมภาพทั้งหมด

อัลบัมภาพธุดงค์ธรรมยาตราทั้งหมด https://goo.gl/kfb5m7