#มุ่งหน้าสู่โกสัมพีนคร
#ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 81 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

#พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า
“สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง”

#คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล เป็นรุ่นที่ 6/2561-2562 เป็นปีที่ 6

# 81 วันแห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตราตามรอยบาทพระพุทธบรมศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล
คณะพักค้างแรมที่วัดอินเดีย มีพระอยู่ 1 รูป และเพื่อนท่านมาเยี่ยมมาดูอีก 2 ท่าน ทั้ง 3 มีความสุขมาก ที่คณะเราเข้าพักที่วัดท่าน คณะไม่ได้นัดหมาย หมายเอาความเหมาะสมของระยะทาง เวลา จึงไม่ได้มีการนัดหมาย พอไปถึง ทีมส่วนหน้าก็ขอพักเลย ถ้าไม่ได้ก็เดินต่อ เป็นเช่นนี้
คณะเดินเรื่อยมาบนถนนใหญ่ ที่กำลังปรับปรุ่งอยู่ ชาวบ้านข้างทาง ก็ทักทาย ถามว่ามาจากไหน เป็นการถามด้วยเอื้อเฟื้อเมตตา

#คณะพระธุดงค์พักค้างแรมหลังปั้มน้ำมัน ติดทุ่งนาข้าวสาลี
#มุ่งหน้าสู่โกสัมพีนคร

===================

ดูอัลบัมภาพล่าสุด
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕๙) https://goo.gl/FtpPNT

ดูอัลบัมภาพทั้งหมด
อัลบัมภาพธุดงค์ธรรมยาตราทั้งหมด https://goo.gl/kfb5m7