เชิญชวนสาธุชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมาฆบูชา
และนำเงินสมทบมูลนิธิแนบมหานีรานนท์
และนำอาหารเครื่องดื่มมาออกโรงทาน
ในวันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

…..ในครั้งนี้ ขออนุโมทนา คุณเมทินี ดีมั่นคงวณิช คุณสมชาย คุณอุมาพร ชาติอาสา คุณสุวรรณี จิตอนันตพร พร้อมทั้งคณะได้เห็นความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงได้รับเป็นประธานใหญ่ในการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ ร่วมกับเหล่าคณาจารย์และคณะนักศึกษาพระอภิธรรมวัดสามพระยา วัดธาตุทอง มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ และคณะผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดจนสาธุชนทั้งหลาย เพื่อนำรายได้ที่เกิดจากงานการกุศลครั้งนี้ไปใช้จ่ายในกิจการของมูลนิธิฯ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุระในพระพุทธศาสนา ๒ ประการ คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ ด้านคันถธุระนั้นได้จัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกพระอภิธรรม โดยใช้คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ (ฉบับแปลอธิบาย) ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่สรุปเนื้อหาของพระอภิธรรมปิฎกและอรรถกถามาโดยสังเขป ธัมมสังคณีมาติกา ปัฏฐาน (กุสลติกมาติกา ปัญหาวาระ อนุโลมนัย) และวิสุทธิมัค (สังเขป) เหล่านี้เป็นคัมภีร์หลักในการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ชั้นสูงขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา พุทธบริษัททั้งหลาย ส่วนด้านวิปัสสนาธุระนั้นได้มีการจัดหลักสูตรอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ๓ วัน และ ๗ วัน เน้นการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรและอรรถกถา ฎีกา โดยตรง รวมทั้งใช้จ่ายในด้านการสร้างและซ่อมบำรุงสถานที่ภายในมูลนิธิฯ

ติดต่อสอบถาม

โทร. 02-482-1044, 02-889-4417,
089-613-9333 (ไลน์ 089-613-9333)

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมอุปถัมภ์มูลนิธิฯ
สามารถบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้

ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์”
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร
เลขที่บัญชี 027-1-22298-0 ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหานีรานนท์”
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต
บัญชีเลขที่ 001-9-38942-0 ประเภทออมทรัพย์

และโปรดส่งสำเนาการโอนเงินไปยังมูลนิธิแนบฯ
หรือทางไลน์หมายเลข 089-613-9333

รายละเอียดตารางกำหนดการดูที่ลิงก์นี้
http://nab.or.th/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8…