รวมธรรมบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติ โดย อ. ประเสิรฐ  ณ สถานภาวนา พ กาญจนบุรี วันที่ 4-7 มิถุนายน 2557