เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย (มมร) เปิดเผยกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เสนอให้แก้ไขร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ใน 2 มาตรา ที่เกี่ยวกับการรับมรดกตกทอดของบุคคลที่บวชเป็นพระ ไม่ควรที่จะได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ และพระสงฆ์ไม่ควรรับปัจจัยต่างๆ ที่มีมูลค่ามาก หรือหากรับก็ไม่ควรจะเก็บไว้เอง ควรจะเป็นของวัด หรือให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ว่า อยากให้เข้าใจประเพณีโบราณว่าการจะทำอะไรเกี่ยวกับพระสงฆ์ ต้องดูหลักพระธรรมวินัยซึ่งเป็นหลักของศาสนาก่อน ดังนั้น เรื่องทรัพย์สิน เรื่องการบริหารจัดการพฤติกรรมของพระสงฆ์ ในพระวินัยกำหนดไว้ชัดเจน และข้อเท็จจริงแล้วการบัญญัติกฎหมายใดก็ตามที่จะมีผลต่อคณะสงฆ์ในศาสนาพุทธ จำเป็นต้องมีคนที่รู้จริงเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ทำโดยคนไม่รู้จริง โดยเฉพาะหากเป็นผู้ที่มีอคติด้วย ก็ยิ่งมีปัญหา

“อยากเรียกร้องให้ผู้ที่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนา ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และคณะสงฆ์ เข้ามาร่วมดำเนินการด้วย ที่สำคัญ ตอนนี้ยังมีมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธาน ถือว่าเป็นคณะกลุ่มบุคคลที่บริหารงานคณะสงฆ์ทั้งหมด ถ้าทำอะไรโดยที่มองข้าม มส.จะเกิดปัญหา เหมือนล่วงเกินคณะสงฆ์ทั่วประเทศ” พระเมธาวินัยรสกล่าว

source ;- http://www.matichon.co.th/news/475323