วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล
ร่วมเป็นเจ้าภาพบุญมหากุศลกับวัดไทยพุทธคยา

 

ถวายภัตตาหาร #เปิดโรงทาน แก่ภิกษุนานาชาตินับพันรูป โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในนามของวัดไทยพุทธคยา ตลอดจนบุญการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ถวายเป็นพุทธบูชาในนามของประเทศไทย และบุญทั้งหมด อันจะพึงเกิดขึ้นในงานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธคยานานาชาติ ตลอดทั้งงาน ๑๒ วันเต็ม

งานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธคยานานาชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีการจัดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบปี ตั้งแต่วันที่ ๒ ธค. ถึง ๑๒ ธค. ที่จะถึงนี้ โดยมีชาวพุทธกว่า ๑๓ ประเทศ และพุทธบริษัทเข้าร่วมนับหมื่นคน

ปีนี้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้ง ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีวัดไทยพุทธคยาเป็นศูนย์กลางการจัดงาน

ดังนั้นท่านใดปรารถนาร่วมบุญทุกอย่างในงานบุญมหากุศลกับวัดไทยพุทธคยาในงานนี้ สามารถร่วมบุญได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นี้ ที่

บัญชี “มูลนิธิพระธรรมวิทยากรไทยในแดนพุทธภูมิ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 037 8 26671 8”

(***#คนละบัญชีกับร่วมบุญดอกไม้และเครื่องประดับบูชา)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พระครูปลัดเฉลิมชาติ (ท่านกอล์ฟ) เลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล +91 800 2824953 หรือ id line : lp_golf

[ภาพบรรยากาศ ปีที่ผ่าน ๆ มา]