กกต. ประกาศรับรอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ประธานที่ปรึกษาพรรค
เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแผ่นดินธรรมลำดับที่ 1

………………………………………………………………..

ประกาศ กกต. เรื่องรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอเป็นนายกฯ

ผู้มีรายชื่อ ถือว่า มีคุณสมบัติผ่าน ที่ กกต รับรองแล้ว

ดังนั้น นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนต่อไป จะอยู่ในรายชื่อนี้เท่านั้น (ยกเว้นมียึดอำนาจ)

พรรคแผ่นดินธรรม อยู่ลำดับที่ 23

นำเสนอ ดังนี้

1.ศาสตราจารย์พิเศษ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ประธานที่ปรึกษาพรรคแผ่นดินธรรม อยู่ในบัญชีเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคแผ่นดินธรรมลำดับที่ 1

2.นายกรณ์ มีดี หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม อยู่ในบัญชรเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคแผ่นดินธรรม ลำดับที่ 2

สนับสนุนให้ชาวพุทธมีที่นั่งในสภา โปรดช่วยกันกา พรรคแผ่นดิน ที่ลงสมัคร สส เขต 147 เขต (ตามรายชื่อ จังหวัด เขต เบอร์ แนบมานี้)

พรรคแผ่นดินธรรม
ศีลธรรม นำชาติ