ฤๅจะรอให้มีคนมารื้อบ้าน

————————-

ปกติผมจะไม่เสพข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อที่มีอาชีพเสนอข่าว เพราะแสนจะรำคาญการใช้ภาษา ทั้งการใช้ถ้อยคำ การสะกดการันต์ การเรียบเรียงประโยค และการออกเสียง

จึงตัดปัญหาด้วยการไม่ดูไม่ฟังไม่อ่าน ไม่ต้องเสียเวลาด้วย

แต่อาศัยญาติมิตรที่มีไมตรีจิตยกข่าวบางข่าวมาให้อ่าน หรือเอามาเขียนต่อทางเฟซบุ๊กอยู่เนืองๆ จึงไม่เคยมีปัญหาเรื่องไม่ทันกระแสโลก

………….

อ่านข่าวเรื่องผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผอ.พศ.) แจ้งความเอาผิดพระเถระชั้นผู้ใหญ่แล้ว บอกได้ว่าสลดใจ

ผมนึกถึงเรื่องชาวนาในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท (กสกวตฺถุ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๓) ที่พวกโจรลักทรัพย์แล้วทำถุงเงินตกในที่นาของชาวนาคนหนึ่ง พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นเหตุร้ายที่จะเกิดแก่ชาวนา จึงเสด็จไปยังที่นั้นกับพระอานนท์ เมื่อถึงที่ถุงเงินตกอยู่ในขณะที่ชาวนาคนนั้นกำลังไถนา จึงตรัสถามพระอานนท์ให้ชาวนาได้ยินด้วย ว่า –

ปสฺส อานนฺท อาสีวิโส = อานนท์ เธอเห็นอสรพิษไหม?
.
ปสฺสามิ ภนฺเต โฆรวิโส = เห็นพระพุทธเจ้าข้า เป็นชนิดพิษร้าย

…………….

ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นประการใด พระเดชพระคุณทั้งหลายจะได้กระทำผิดจริงหรือไม่ เงินก็เป็นอสรพิษดังพระพุทธดำรัสเสมอ

การไม่เกี่ยวข้องกับเงินจึงเป็นความปลอดภัยอย่างยิ่งสำหรับภิกขุภาวะ

ผมอยากให้เรามาช่วยกันคิดว่า ในสภาพสังคมปัจจุบันนี้เราจะมีหนทางใด วิธีใด ทางออกใด ที่จะช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรให้ปลอดภัยโดยไม่ต้องให้เกี่ยวข้องกับเงิน

จะมีวิธีไหนบ้างไหม?

เวลานี้เราหลวมตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันจนกระทั่งพากันเห็นว่า พระไม่ใช้เงินเป็นพระอยู่ไม่ได้

ผมยังเชื่อว่า ถ้าเรารักษาพระธรรมวินัย
พระธรรมวินัยก็จะรักษาเรา

แต่ถ้าเราไม่รักษาพระธรรมวินัย
เราก็จะไม่มีพระธรรมวินัยไว้รักษาเราเช่นกัน

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆ ใครที่ห่วงพระศาสนาจะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันหาวิธีรักษาพระสงฆ์ไว้-แน่นอน หมายถึงพระสงฆ์ที่ท่านรักษาพระธรรมวินัยเท่านั้น

และเรื่องนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อ ผอ.พศ.ซึ่งโดยเนื้องานแล้วควรจะเป็นผู้ทำงานช่วยเหลือพระสงฆ์ กลับมาเป็นผู้พิฆาตพระสงฆ์เสียเอง

บัดนี้ ถึงเวลา-อันที่จริงเลยเวลาไปนานแล้ว-ที่จะต้องสังคายนาการพระศาสนาในบ้านเรา

คำถามคือ เราจะลงมือปัดกวาดบ้านของเราเองเดี๋ยวนี้

หรือจะรอให้มีคนมารื้อบ้าน?

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
๑๐:๓๗