วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย…
พระอภิธรรม จูฬฯ ตรี ครั้งที่ 8
บรรยายโดย อาจารย์เบญจางค์ เตียงพิทักษ์
ณ วัดจากแดง วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562