วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย…
พระอภิธรรม จูฬฯ ตรี ครั้งที่ 4 ช่วงเช้า,บ่าย,ค่ำ
บรรยายโดย อาจารย์เบญจางค์
เตียงพิทักษ์
ณ วัดจากแดง
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562