วัดอโศการาม
สถานที่ทำบุญ ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม ชมป่าชายเลน

โดย โอสธี พุทธเมธี

วัดอโศการาม เป็นวัดที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามแนวทางของท่านพ่อลี ธัมมธโร ภายในวัดมีพระธุตังคเจดีย์ เป็นเจดีย์องค์แรกและองค์เดียวในประเทศไทย ที่ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และอรหันตธาตุของพระพระธุดงค์กรรมฐานในสายของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงเป็นปูชนียสถานองค์สำคัญ ที่ควรแห่งการกราบสักการะบูชา เพื่อระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และอริยสงฆ์ผู้เป็นครูบาอาจารย์

นอกจากนี้พระธุตังคเจดีย์ ยังแสดงความหมายของ ธุดงควัตร ที่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการขัดเกลากิเลส โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติภาวนาในสายกรรมฐาน การเดินทางไปยังวัดมีเส้นทางไม่ยุ่งยากซับซ้อน อยู่ใกล้เมือง และสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง

วัดอโศการาม ตั้งอยู่ในตำบลท้ายบ้าน เขตอำเภอเมือง บนถนนสุขุมวิทสายเก่า ก่อนถึงบางปู อยู่ห่างจากตัวเมืองปากน้ำไปประมาณ 5-6 กิโลเมตร มีรถสองแถวผ่านปากทางเข้าวัด และเมื่อรถไฟฟ้า BTS ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เปิดทำการ วัดจะอยู่ห่างจากสถานีสุดท้าย (สถานีเคหะสมุทรปราการ) ไปไม่ไกลเท่าไหร่นัก

เมื่อปลายปี พ.ศ.2497 นายสุเมธ และนางกิมหงษ์ ไกรกาญจน์ ผู้มีความเลื่อมใสในแนวทางของท่านพ่อลี ธัมมธโร ได้ถวายที่ดินในตำบลท้ายบ้าน จำนวน 53 ไร่ ในบริเวณที่ชาวบ้านเรียกกันว่า นาแม่ขาว* ในปีต่อมาท่านพ่อลีได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ และเรียกว่า “สำนักสงฆ์นาแม่ขาว” โดยมอบให้พระครูใบฎีกาทัศน์ กัณณวโร เป็นผู้ดูแลแทน ซึ่งในขณะนั้นมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่เพียง 5 รูป

จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ.2499 ท่านพ่อลี ได้กล่่าวกับสานุศิษย์ว่าต้องการจัดงานกึ่งพุทธกาลในปีถัดไป จึงสร้างศาลาการเปรียญหลังใหญ่ขึ้น ประดิษฐานพระประธาน “หลวงพ่อทรงธรรม” ปีต่อมา (พ.ศ.2500) ได้จัดงานสมโภช 25 พุทธศตวรรษ ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

หลังจากนั้น วัดอโศการามก็ได้รับการพัฒนาสืบเนื่องตลอดมา แม้หลังจากที่ท่านพ่อลีมรณะภาพลงแล้ว (พ.ศ.2504) การสร้างพระธุตังคเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ก็สำเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์ที่ท่านได้วางแบบไว้ และพื้นที่วัดก็มีการขยายเพิ่มเติมมากขึ้น มีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเพิ่มเติมจากเดิมอีก จนกระทั่งปัจจุบันวัดมีเนื้อที่กว่า 254 ไร่ มีพระภิกษุ สามเณร แม่ชี จำพรรษาอยู่นับร้อยรูป และยังเป็นสถานที่ถือศีล ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน บวชชีพราหมณ์ สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปด้วย

* นาแม่ขาว เดิมเป็นที่ดินผืนใหญ่ของคุณยายขาว และคุณตาจือฮุ้น ตั้งทองทวี เจ้าของที่ดินในตำบลท้ายบ้าน ผู้คนเรียกที่ดินบริเวณนี้ว่า นาแม่ขาว ตามชื่อของคุณยายขาว ต่อมาที่ดินมรดกผืนนี้ได้ตกทอดมายังรุ่นลูกรุ่นหลาน ที่ถวายให้แก่ท่านพ่อลี เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และเป็นวัดอโศการามในปัจจุบัน

ประวัติท่านพ่อลี ธัมมธโร

ท่านพ่อลี หรือ พระอาจารย์ลี ได้สมณศักดิ์เป็น พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ พระอริยสงฆ์ผู้มีบารมีธรรม สายกรรมฐาน หนึ่งในศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีพลังจิตสูง มีความเด็ดเดี่ยว อาจหาญ พร้อมด้วยศีลด้วยธรรม

ท่านพ่อลี เดิมชื่อว่า ชาลี เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2449 มีพี่น้องรวม 9 คน ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านหนองสองห้อง ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่ออายุครบ 20 ปี ได้ออกบวชในปี พ.ศ.2468 ท่านศึกษาพระธรรมวินัย และตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้พบกับครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบภายใน 3 เดือน

หลังจากนั้น ท่านได้พบกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และได้เดินตามแนวทางปฏิบัติของพระอาจารย์ ต่อมาในปี พ.ศ.2482 ท่านได้ออกจาริกธุดงค์ ไปยังประเทศต่างๆ เช่น พม่า อินเดีย และเคยจำพรรษาอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณาสี ประเทศอินเดีย ต่อมาเมื่อท่านกลับมายังเมืองไทย ได้ตั้งอธิษฐานจิต ขอให้พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุต่างๆ เสด็จมา ซึ่งก็เป็นปาฏิหาริย์ ที่ต่อมาท่านสามารถรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุไว้ได้ถึง 80 องค์

จากนั้นในปี พ.ศ.2503 ท่านจึงสร้างพระธุตังคเจดีย์ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ท่านพ่อลีมรณภาพในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2504 (สิริอายุรวม 54 ปี 3 เดือน) บรรดาศิษยานุศิษย์ได้ร่วมดำเนินการก่อสร้างพระธุตังคเจดีย์จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2509

วัดอโศการาม เป็นวัดที่มีบริเวณกว้างขวางมาก มีต้นไม้โดยรอบร่มรื่น พื้นที่ภายในวัดแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส ที่ประกอบด้วย พระธุตังคเจดีย์ วิหาร โบสถ์ ศาลาการเปรียญ และยังมีเขตสังฆาวาส ที่กว้างไปถึงบริเวณป่าชายเลน จรดกับชายทะเลปากแม่น้ำ ที่ประกอบด้วยกุฏิพระสงฆ์ ที่พักชี และที่พักสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติกรรมฐาน หากต้องการเข้ามาเยี่ยมชมพระธุตังคเจดีย์ กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

ภายในวัด สามารถนำรถเข้าไปจอดในบริเวณใกล้ๆ ได้เลย ในบริเวณนี้ยังมีวิหารพระสุทธิธรรมรังสี อนุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราช รวมถึงสถานที่สำคัญอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง