วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตา หลังจากนั้น เวลา ๑๐.๓๐ น. ออกรับบิณฑบาต จากลามะน้อย เจ้าหน้าที่กงสุล อาสาสมัคร ผู้แสวงบุญชาวไทย ที่มาร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล แด่คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ จำนวน ๑๒๐ รูป ในโครงการเดินตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล ณ ลานหน้าอุโบสถวัดไทยลุมพินี เนปาล