วันนี้มีวิธีทำแอร์แบบบ้านๆมากฝากกันค่ะ เป็นคลิปวิดีโอที่ทำการสาธิตโดยพระสงฆ์รูปนึ่ง

ได้ทำแอร์ไว้ให้เองในกุฎิ และได้ผลเป็นอย่างมากท่านจึงมาสาธิตขึนตอนต่างๆให้ทุกคนได้นำกลับไปทำ
จะได้เย็นกันอย่างทั่วถึง ลองดูคลิปแล้วจัดเตรียมอุปกรณ์กันนะคะ

อุปกรณ์

1. ลังโฟม  1
2. ท่อพีวีซี 3 อัน
3.ปากกา
4.ขวดน้ำ
5.พัดลม
6.น้ำแข็ง