ทองย้อย แสงสินชัย
วิสาขบูชา-อย่ารักพระพุทธศาสนาแต่ปาก

——————————-

วันนี้ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันวิสาขบูชา

ตามธรรมเนียมของวัดมหาธาตุ ราชบุรี จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาชุดปฐมสมโพธิกถาหรือพุทธประวัติ สลับสวดคาถาวิสาขบูชา และสนทนาธรรม ตั้งแต่หลังจากทำประทักษิณพระมหาธาตุเสร็จแล้ว หรือประมาณสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจนตลอดรุ่ง

ย้ำว่า-จนตลอดรุ่ง

ผมร่วมกิจกรรมอันเป็นมหากุศลนี้ตลอดมาทุกปี

เป็นวันหนึ่งในรอบปีที่ผมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากวันปกติในชีวิตประจำวันที่ก็ปฏิบัติธรรมจนเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้ว

การปฏิบัติธรรมของผมไม่ได้ทำเฉพาะวันพิเศษตามเทศกาล

ไม่ได้ทำเฉพาะในเวลาที่กำหนด เช่นก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้ามืด

ไม่ได้ทำเฉพาะที่กำหนดนัดกันไปปฏิบัติธรรมที่นั่นที่โน่นเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้วัน

แต่ทำทุกวัน ทุกเวลา ทุกสถานที่

ทำจนเป็นวิถีชีวิต

จะมีวิสาขบูชาหรือไม่มี ผมก็ทำอยู่เป็นปกติ

แต่การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ได้มีแต่เนื้อล้วนๆ ยังมีจารีต ประเพณี กิจวัตร ฯลฯ ที่เป็นเหมือนเปลือกหุ้มเนื้อประกอบกันเข้าไว้อีกด้วย

วันพระ ไม่ไปวัด อ้างว่าฉันปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว ไม่เห็นจะต้องไปให้เสียเวลา

ไม่ไหว้พระ ไม่ทำวัตรสวดมนต์ อ้างว่านั่นมันเปลือก ไม่เห็นจะเป็นสาระ

เขารับศีลกัน ก็ไม่รับ อ้างว่าฉันมีศีลอยู่แล้วเป็นปกติ ศีลไม่ได้อยู่ที่การว่าคำบาลีตามพระ (แถมเข้าให้ด้วยว่า-ที่ตัวคนว่าเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแปลว่าอะไร ฮ่า ฮ่า ฮ่า)

ใครคิดแบบนี้ คิดใหม่นะครับ

จารีต ประเพณี กิจวัตร ฯลฯ ที่ควรทำ อุปมาเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่

เสื้อผ้าไม่ใช่สาระของชีวิต แต่มนุษย์ที่เจริญแล้วเขาสวมเสื้อผ้ากัน ฉันใด

จารีต ประเพณี กิจวัตร ฯลฯ ไม่ใช่สาระของการปฏิบัติธรรม แต่ศาสนิกที่เจริญแล้วควรปฏิบัติตามกาลเทศะ ฉันนั้น

การฟังธรรม สนทนาธรรมกันตลอดคืนในวันพระ เป็นกิจที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแล้วตั้งสมัยพุทธกาล

วิธีหนึ่งที่จะเอาวันพระคืนมาก็คือ ช่วยกันฟื้นฟูธรรมเนียมการฟังธรรมและสนทนาธรรมกันตลอดคืนในวันพระ

ถ้ายังทำไม่ได้ทุกวันพระ ก็ทำเมื่อถึงโอกาสพิเศษ-เช่น วิสาขบูชาเป็นต้น

วันวิสาขบูชาเป็นวันหนึ่งที่ชาววัดมหาธาตุราชบุรีชวนกันฟังธรรมและสนทนาธรรมกันตลอดคืนตามแบบที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาตั้งสมัยพุทธกาล

วัดมหาธาตุไม่ใช่เพิ่งทำ แต่ทำกันมานานนักหนาแล้ว

อย่ารักพระพุทธศาสนาแต่ปากนะครับ

ลงมือทำด้วย

—————

เพราะฉะนั้น บาลีวันละคำประจำวันนี้จะขอเลื่อนเวลาโพสต์จากเดิมประมาณสามทุ่ม มาเป็นเวลาประมาณหลังหกโมงเย็นหรือใกล้ๆ ทุ่ม หลังจากนั้นผมจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดจนถึงรุ่งเช้า

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอญาติมิตรโปรดอนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน เทอญ

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๑:๑๕