ศัพท์เทคนิค

————-

มีท่านผู้หวังดีเสนอแนะว่า พระไตรปิฎกนั้นควรจะแปลเป็นไทยให้อ่านเข้าใจแจ่มแจ้งหมดทุกคำ

ไม่ให้มีลีลาภาษาบาลีติดอยู่ เพราะสำนวนบาลีเข้าใจยาก

ไม่ต้องให้แปลไทยเป็นไทยอีกชั้นหนึ่ง

ท่านว่าพระไตรปิฎกนั้นแปลทับศัพท์เป็นอันมาก อ่านแล้วไม่เข้าใจเลยว่าหมายความว่าอย่างไร

ท่านยกตัวอย่างเช่นคำบาลีว่า “อพฺยากตา ธมฺมา” ก็แปลว่า “ธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากฤต”

แบบนี้ใครจะไปรู้เรื่องว่าคืออะไร

ผมเรียนท่านผู้หวังดีไปว่า ถ้าไม่ตายเสียก่อนผมจะพยายามแปลให้ตามที่ท่านต้องการ

………………

ตอบไปแล้วก็มานึกถึงคำว่า “ธุรกิจอสังหา” ที่นิยมใช้พูดกัน

“อสังหา” ตัดมาจากคำว่า “อสังหาริมทรัพย์”

“อสังหาริมทรัพย์” – นี่เป็นบาลีสันสกฤตทั้งดุ้น ยังไม่ได้แปลเลย แต่มีคนเข้าใจ!

ขนาดตัดเป็น “อสังหา” ก็ยังอุตส่าห์มีคนเข้าใจ!

ไม่เห็นมีใครบ่นว่าฟังไม่รู้เรื่อง

แต่ “ธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากฤต” นี่ฟังไม่รู้เรื่อง ทั้งๆ ที่ “อัพยากฤต” ก็เป็นบาลีสันสกฤตทั้งดุ้นเหมือน “อสังหาริมทรัพย์” นั่นเอง

ตกลงว่า พูดเรื่องอื่นๆ ใช้ศัพท์เทคนิคได้ ฟังรู้เรื่องกันดี

แต่พูดเรื่องพระศาสนา ห้ามใช้ศัพท์เทคนิค เพราะฟังไม่รู้เรื่อง

ต้องแปลแบบ-ปั่นละเอียด ใส่ปากแล้วไม่ต้องเคี้ยว กลืนได้เลย

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๘:๕๒