สตรีถึงความวิบัติด้วยเหตุ ๑๐

  1. อยู่ตามอำเภอใจ
  2. อยู่ในบ้านของบิดา
  3. ดูแห่งานนักขัตฤกษ์
  4. สมาคมเกินควรกับชายที่เกี่ยวเป็นญาติ
  5. อยู่ในถิ่นต่างบ้าน
  6. คลุกคลีกับหญิงชั่ว
  7. สุรุ่ยสุร่ายในการจ่ายทรัพย์สิ่งที่เลี้ยงตน
  8. ความชราของสามี
  9. มีใจริษยา
  10. สามีไปนอกถิ่นนาน