สิ้นสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม สิริอายุ 78 ปี เตรียมเคลื่อนศพจากรพ.กรุงเทพ 1ก.ค. ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 21.31 น.

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มรณภาพลงอย่างสงบ ที่รพ.กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 29 มิ.ย. เวลา 11.00น. ที่รพ.กรุงเทพ จะมีการแถลงข่าวถึงการมรณภาพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และในเวลา 13.00น. ที่วัดพิชยญาติการาม จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีศพ โดยมีรายงานว่าจะมีการเคลื่อนศพจากรพ.กรุงเทพฯในวันที่ 1 ก.ค.ทั้งนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีอาการอาพาธและเข้ารับการฟอกไตที่รพ.กรุงเทพมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับช่วงหลังมีรายงานว่าสมเด็จพระพุทธชินวงศ์มีอาการทางหัวใจด้วย สำหรับสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ปัจจุบันอายุ 78 ปี เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองจาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ สมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร และสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ตามลำดับ

www.dailynews.co.th


สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม/ชูมาลัยวงศ์ ป.ธ.๙, M.A., Ph.D. ศาสตราจารย์พิเศษ, อัครมหาบัณฑิต) อายุ ๗๘ ปี กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนกลาง, เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร, รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มรณภาพด้วยติดเชื้อ (ภาวะโรคไต) ณ รพ.กรุงเทพ, เจ้าประคุณสมเด็จฯ เกิด ๒ ก.พ.๒๔๘๔ อ.นครหลวง อยุธยา, เป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปแรกที่ได้รับโปรดพระราชทานแต่งตั้ง “ศาสตราจารย์พิเศษ”, และเป็นสมเด็จฯ รูปแรกที่เป็น “รองอธิการบดี มจร.”