วัดมเหยงคณ์ ข่าวสด สาระธรรม

..ขอเชิญร่วมบุญพิธีมหากุศล สวดสาธยายพระไตรปิฏก ณ ศาลาเขมรังสี วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา พระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น…สอบถามรายละเอียดโทร.๐๘๓-๐๗๙-๙๓๐๒ /๐๓๕-๘๘๑-๖๐๔