คัมภีร์มหาปัฏฐาน ชั้นมหาอาภิธรรมิกะเอก ข้อมูลเพิ่มเติมชั้นมหา-เอก ที่ https://drive.google.com/drive/folder…

หรือ ที่ https://1drv.ms/f/s!AqzUS5YGKrichAdAg…

ข้อมูล ชั้นจูฬ-ตรี ถึง มัช-โท ที่ https://drive.google.com/folderview?i…

ชั้นมัช-เอก ถึง มหา-เอก ที่ https://drive.google.com/folderview?i…