วิชาสังขารยมกะ ปวัตติวาระ นิโรธวาระ อนาคตวาระ ปุคคโลกาสวาระ ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ