สาสน์จาก พณฯ เทราซา เมย์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ในเทศกาลวิสาขบูชา

ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีในวันวิสาขบูชาอันเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองการประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ทำให้พวกเราระลึกถึงความสำคัญของการแบ่งปัน การให้ ศีลธรรม