สุดทึ่ง! พระจบปริญญา 15 ใบ เกียรตินิยม บวกวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม

เป็นที่ฮือฮา และ ทึ่ง เมื่อ ในเฟซบุ๊ค “Post Hotnews” ซึ่มีการกล่าวถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ได้เผยแพร่ภาพพระสงฆ์รูปหนึ่ง พร้อมข้อความว่า มีดีที่สถิติ มจร.โพสต์นิวส์ ขอเสนอสถิติ “พระจบปริญญา 15 ใบ

พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.9 อายุ 35 ปี อาจารย์ มจร. จบ ปริญญาตรี 12 ใบ ประกอบด้วย พธ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), มสธ. :นิติศาสตร์-การบริหารการศึกษา-การสอนมัธยมศึกษา(เกียรตินิยม)-รัฐศาสตร์- การศึกษานอกระบบ-เทคโนโลยีการอาหาร, ม.รามคำแหง :การบริหารรัฐกิจ-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-ประวัติศาสตร์-สื่อสารมวล ชน-ภาษาไทย,ปริญญาโท 2 ใบ พธ.ม.(วิทยานิพนธ์ดี), ม.นเรศวร :ศษ.ม. และปริญญาเอก 1 ใบ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย :ศน.ด.(วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม)

zzz_6740

ภายหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว มีทั้งพระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน เข้าไปแสดงความชื่นชมจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง พระมหามงคลกานต์ ซึ่งขณะนี้ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นเป็นความจริง

โดยตนเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหา จุฬาฯ 1 ใบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 6 ใบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5 ใบ จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ใบ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 1 ใบ

และจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ 1 ใบ ขณะที่ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการแพทย์แผนไทย ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อยู่อีกด้วย

พระมหามงคลกานต์ กล่าวต่อไปว่า ตนเป็นคนจ.สุรินทร์ ในวัยเด็กพอเรียนจบชั้นป.6 ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ จึงตัดสินใจขอทางครอบครัวมาบวชที่วัดอังกัญโคกบรรเลง จ.สุรินทร์ เพื่อหวังที่จะได้รับโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

และได้ขอกับเจ้าอาวาสเพื่อไปเรียนต่อ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่วัดกลางสุรินทร์ เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ก็ได้สอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาเขตเชียงใหม่ จนจบระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา

และในระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัยมหา จุฬาฯนั้น ได้ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วย เนื่องจากทั้งสองมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สามารถเทียบโอนรายวิชาพื้นฐานได้ ตนจึงเทียบโอนรายวิชาพื้นฐานที่เรียนผ่านมาแล้วจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ทำให้ใช้เวลาเรียนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในสาขาวิชาที่ลงเรียนประมาณ 1 ปีครึ่ง ส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้เวลาเรียนสาขาวิชาละประมาณ 2 ปี จึงสำเร็จการศึกษา

พระมหามงคลกานต์ กล่าวด้วยว่า สาเหตุที่ทำให้ตนมุมานะเรียนจนจบปริญญาหลายใบนั้น เพราะมองว่าชีวิตคนเราเปรียบเหมือนน้ำไม่เต็มแก้ว จำเป็นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ส่วนตัวตั้งใจจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะ อายุ 60 ปี เพื่อให้มีความรู้ไปสอนญาติโยม และเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ยอมรับว่ามีความสุขกับการที่ได้เรียนหนังสือมาก เพราะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอด ที่สำคัญยังได้ฝึกตัวเองไปในตัวด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ

 

source :- http://www.tamsabye.com/