เจ้าคุณประสาร ตั้งคำถามปม สนช.รวบรวมรายชื่อ เพื่อเดินหน้าแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ในมาตรา 7 ว่าด้วยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ระบุ คณะสงฆ์ยังไม่เดือดร้อน แล้วทำไม สนช.จึงดิ้นรน ล้วงลูก อัดกลับสนช. รู้ธรรมเนียมคณะสงฆ์ดีแค่ไหน…

จากกรณี พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จะรวบรวมรายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ให้ได้ครบจำนวน 25 คน เพื่อเสนอแก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ในหมวดที่ว่าด้วยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช มาตรา 7 โดยจะเสนอให้ตัดรายละเอียดตรงที่ระบุว่า ให้เสนอสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ออกนั้น ตามข่าว 84 สนช.เข้าชื่อ แก้ ก.ม.สงฆ์ ตัดอำนาจ มส.ชงชื่อ ‘พระสังฆราช’ ตามที่ได้เสนอไป

ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2559 นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตนได้รับทราบเรื่องนี้ทางสื่อมวลชนเช่นกัน ส่วนข้อเท็จจริงหรือรายละเอียด ตนต้องขอสอบถามกับทาง สนช.อีกครั้งว่า มีการดำเนินการเสนอแก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ จริงหรือไม่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

ด้านพระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในเรื่องนี้ตนเห็นว่ามีความผิดปกติอยู่มาก เพราะจากการพยายามปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเรื่อยมา จนถึงการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายที่ดำเนินการในเรื่องนี้ล้วนมีจุดมุ่งหมายที่ตรงกันอย่างหนึ่ง คือ การแก้ที่มาของการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ตนจึงขอถามในนามพระสงฆ์รูปหนึ่งว่า ทำไมคฤหัสถ์เหล่านี้มีความเดือดร้อนอะไรกันมากมายขนาดนี้ ต่อการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชของคณะสงฆ์ไทย ทำไมวันนี้จึงมีการดิ้นรนอะไรกันเช่นนี้ การเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะเพื่อทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้น เป็นแนวปฏิบัติตามโบราณราชประเพณี และการยอมรับกันในวงการคณะสงฆ์ ขณะนี้คณะสงฆ์ผู้ใช้กฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีรูปไหนเดือดร้อนอะไรเลย ทุกรูปอยู่กันอย่างปกติ การคณะสงฆ์ก็ปกครองกันไป จะเข้ามาล้วงลูกกันเช่นนี้ จะเป็นการไม่ถวายเกียรติ และจะไม่ให้ท่านปกครองกันเองได้บ้างหรือไร

เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวด้วยว่า ท่านที่เป็นคฤหัสถ์ ท่านต้องศึกษา เรียนรู้ วัฒนธรรมเพณีในองค์กรสงฆ์บ้าง เช่น เวลาพระท่านนั่งตามลำดับในพระราชพิธี ท่านลำดับการนั่งอย่างไร ทำไมปฏิบัติเช่นนี้ ท่านเคยรู้บ้างหรือไม่ บอกได้เลยว่า ถ้าพล.ต.อ.พิชิต และคณะมวลสมาชิกบางท่านใน สนช. จะฉวยโอกาสในช่วงชุลมุนวุ่นวายฝุ่นตลบนี้ เสนอแก้ใข พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ในเรื่องการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช นั้นท่านก็จะต้องพบต้องเจอกับองค์กรพุทธ และพระสงฆ์อีกจำนวนมากมายทั่วประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้.