เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

อัลบัมภาพธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

อัลบัมภาพธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

ลิงค์ภาพอัลบัม การเดินธุดงค์ธรรมยาตรา

ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/gztiWW
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/Td1CUq
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/2EKs24
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๐-๒๑ มกราคม ๖๑ https://goo.gl/cEY7kR
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/VuGaJX
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/wmTPiB
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/3U6Htp
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/GjwV9c
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/9cYdVb

=================

ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/321mge
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/sUQyoW
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/wuoP6N
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/nrqH6P
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/XHhBfZ
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/eUDU5d
ธุดงค์ธรรมยาตรา ดินเดีย-เนปาล ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/KwTQLg
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/j4dgAN
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/6HgHzK
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/U2Rx3H
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/VaM2op
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/9zp7f5
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/TSVjgh
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/yQvdUy

==============

ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/oX5iF6
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/TckkF6
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/XUhbLS
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/sTZFuu
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/fL6V2i
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/jK9t1U
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/gDv51q
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/Ag74jz
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/nVKU8F
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/q9LQGo
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/8zC3iY
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/Fi6BXh
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/S6ztDJ
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/ZB77z
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/zXNrc2
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/UsCfkW
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  https://goo.gl/nLSYH3
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/1FpMWS

==================

ลิงค์เริ่มโครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง เมษายน ๒๕๖๑

 

 

Leave a Reply

HOME

Powered By : VeeZa