อัษฎาวุธ  อาวุธ  ๘  อย่าง

     ๑.   พระแสงหอกเพชรัตน์

     ๒.   พระแสงดาบเชลย

     ๓.   พระแสงตรี

     ๔.   พระแสงจักร

     ๕.   พระแสงเขนมีดาบ

     ๖.   พระแสงธนู

     ๗.   พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย

     ๘.   พระแสงปืนดาบชุดข้ามแม่น้ำสะโตน