อากังเขยยสูตร ตอนที่ ๑, โดยพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก


 

อากังเขยยสูตร ตอนที่ ๑, โดยพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก