ขุมพลังอันสำคัญที่สุดในชีวิตคน
นั้นคือ กำลังใจ ซึ่งเป็นอาวุธอันสำคัญ
ที่สุดในการต่อสู้สงครามชีวิต สงคราม
ภายนอกเราต่อสู้ด้วยอาวุธและเสบียง
อาหาร แต่สงครามชีวิตซึ่งยึดเยื้อเท่ากับ
ชีวิตของเรานั้น ต้องต่อสู้ด้วยกำลังใจ

ถึงอย่างอื่นจะขาดไป แต่เมื่อกำลังใจ
ยังมีอยู่ก็ยังไม่แพ้ แต่เมื่อกำลังใจหมดสิ้น
เมื่อนั้นผู้นั้นจะต้องพ่ายแพ้ในสงครามชีวิตอย่างแน่นอ

เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า
กำลังใจสำคัญที่สุด
คนที่เป็นอาชาไนย จะต้องมีกำลังใจ
เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลา กำลังใจไม่ลด

—————

#ทางชีวิต เล่ม ๑
#ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ