ผิวพรรณ รูปร่าง หน้าตา ของมนุษย์ 
ก็ถือเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้ว่า
คนรูปร่างหน้าตาดีจะเป็นคนด
คนรูปร่างหน้าตาดีบางคน
หมกความชั่วไว้ภายในเป็นอันมาก
เหมือนโลงศพที่ประดับ
ตกแต่งภายนอกให้ดูสวยงาม
ประดับด้วยดอกไม้นานาพรรณ
..
คนหน้าตาไม่สวยงานบางคน
เปี่ยมล้นด้วยคุณงามความดีอยู่ภายใน
น่ารื่นรมย์พอใจเมื่อเข้าใกล้
..

เหมือนไม้เนื้อหอมแต่สัณฐานไม่งาม
การคบคนจึงอย่าดูแต่เพียงหน้า
หรือกิริยาท่าทางอันเสแสร้ง
เป็นแบบกิริยาที่ปรุงแต่งเพื่อหลอกลวง

…………

#ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ
#หนังสือพุทธปฏิภาณ
เครดิตภาพ Iz mesečeve senke