กรณีศึกษาของสมเด็จอาสโภ ที่ถูกจักสึกจากศาลทหารประเทศไทย เมื่อ 60 ปีที่ผ่านมา