อเนสนา  (ภิกษุแสวงลาภด้วยการประจบชาวบ้าน) ๒๑

 1. ให้อุปกรณ์การสร้างเรือน
 2. ให้ไม้จิ้มฟันรวมทั้งหมากพลู
 3. ให้น้ำบ้วนปาก น้ำล้างหน้า
 4. ให้น้ำอาบ เครื่องสนานกาย
 5. ให้จุรณ เครื่องทาเจิม
 6. ให้ดินขัดสีรวมทั้งสบู่
 7. อุ้มลูกหลานชาวบ้าน
 8. ทำเป็นทูตสื่อสาร
 9. เป็นหมอดูทายที่ตั้งบ้าน
 10. เป็นหมอดูทายองคาพยพ
 11. เป็นหมอดูดาวนักษัตร
 12. ให้ใบไม้
 13. ให้ดอกไม้
 14. ให้ผลไม้
 15. พูดสอพลอเพื่อให้รัก
 16. พูดเท็จปนจริงทีเล่น
 17. เป็นม้าใช้ นักการ
 18. เป็นทูตสื่อสาร
 19. ไปตามใช้ (รับใช้)
 20. ให้อาหารแลกเปลี่ยน
 21. ให้ของใช้แลกเปลี่ยน