เครือข่ายทนายและประชาชนปกป้องพระพุทธศาสนา ขอให้รัฐบาลยกร่าง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ใหม่ เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ และมีเนื้อหากำกวม

 

นางสาว เบญจรัตน์ มีเทียน เครือข่ายทนายและประชาชนปกป้องพระพุทธศาสนา กล่าวในการเสวนา ‘พุทธศาสนาอยู่ตรงไหนในยุคไทยแลนด์ 4.0’ ว่า ผู้แก้ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ไม่ได้อิงพระธรรมวินัย อย่างการใช้คำว่า ‘ภิกษุที่มีพรรษาอันสมควร’ นั้นเป็นการใช้ภาษาที่ ‘กำกวม’ และเป็นการใช้ดุลพินิจ ขณะที่คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติในอนาคต และคาดการณ์ว่าเมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย หรือหลังมีการเลือกตั้ง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ จะต้องถูกแก้ไขหรือยกร่างใหม่อย่างแน่นอน

โดยเธอเสนอให้แก้ไขหรือยกร่างกฎหมายใหม่ที่ต้องอิงกับพระธรรมวินัย และต้องให้คณะสงฆ์เป็นฝ่ายยกร่าง พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ควรเป็นพระสงฆ์ทั้งหมด ไม่ควรให้ฆราวาสมาจัดการ ส่วนเรื่องการจับพระสึกเพียงเพราะถูกกล่าวหาในกรณีเงินทอนวัด ทั้งที่คดียังไม่ถึงที่สุด เธอไม่เห็นด้วย เพราะการปกครองของพระสงฆ์มีระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเหมาะสม อยู่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่ยึดถือปฏิบัติ

เช่นเดียวกัน นายวรกร พงศ์ธนากุล ประธานเครือข่ายฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ พศ. ที่เรียกรับเงินทอนวัด ซึ่งเป็นฆราวาสเป็นผู้กระทำผิดฐานฉ้อโกงและหลอกลวงพระสงฆ์ แต่พระสงฆ์ซึ่งตกเป็นเหยื่อ กลับถูกจับสึกและต้องติดคุก

source :- https://voicetv.co.th/read/S1AiZnbEm