เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ศพศ.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจชื่อ “พระเมธีธรรมาจารย์-เจ้าคุณประสาร” คัดค้าน จากการที่ พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้รวบรวมรายชื่อสมาชิก สนช. จำนวน 25 คน เพื่อเสนอแก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ในหมวดที่ว่าด้วยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช มาตรา 7 ที่จะเสนอให้ตัดการเสนอสมเด็จพระราชาคณะ ที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์

 

source :- http://www.matichon.co.th/news/409088